HISTORIE:hradostry

HISTORIE

Hrad Ostrý postavil kolem r. 1433 Václav Kaplíř ze Sulevic a založil tak tzv. osterskou větev Kaplířů. Václav (1420-1436) se založením Ostrého oddědil svého bratra Kerunka (1420-1455), který vlastnil Milešov a určitou dobu i Dlažkovice.
K hradu patřila i tvrz v Újezdě pod Ostrým (dnes Bílý Újezd).
Kaplířové drželi hrad až do roku 1505, kdy Kamarét Kaplíř ze Sulevic prodal, či spíše jako věno podstoupil hrad Ostrý s jiným zbožím své dcery Martě, která se stala manželkou Jindřicha Vencelíka z Vrchovišť. Pak se majitelé rychle střídali (Šlejnic, Valštejnové). V letech 1525-1535 byl hrad Ostrý sídlem Albrechta z Valdštejna, který ho pak prodal svému bratru Janovi, držiteli tvrze v Bílém Újezdě. Nový držitel zůstal již na své pohodlné újezdecké tvrzi a hrad Ostrý byl od té doby opuštěn.
R. 1565 prodal jeho syn Jan mladší z Valdštejna pustý hrad s újezdeckou tvrzí a vesnicemi Janu Černínovi z Chudenic. Černíny pak vystřídala markrabata z Badenu a od té doby patřil Ostrý k panství Lovosice.

Opuštěný hrad stále chátral a před r. 1784 byl již silně poškozen. Jakýsi zedník se zde tehdy pokoušel hledat poklady a vystavěl si tu s povolením vrchnosti pro návštěvy pivní šenk. Pátrání po pokladech skončilo bezúspěšně, ale hrad byl ještě více poškozen. Vichřice brzy potom zničila zedníkův domek a od té doby je hrad trvale opuštěn.čerpáno z knihy HRADY, ZÁMKY A TVRZE V ČECHÁCH, NA MORAVĚ A VE SLEZKU
KDYSI DÁVNO

Na nevýrazném kopci v blízkosti Milešovky, nejvyšší hory Českého středohoří, můžete i dnes nalézt mezi starými stromy poslední pozůstatky hradu Ostrého. Je zde ticho, které jen několikráte do měsíce přeruší hlahol návštěvníků. V zimních měsících zůstávají hradní ruiny většinou zcela osamoceny a jen zadumaně vzpomínají na doby dávno minulé.
Ne vždy zde však bývalo takto ponuro a ticho. Vystřídali se zde různí páni, mezi nimiž nechyběl dokonce ani samotný Albrecht z Valdštejna. Za Jana Černína z Chudenic však již přestalo hradní sídlo vyhovovat stále se zvyšujícím požadavkům panstva a Ostrý byl opuštěn. Ani poté však nezůstal zcela osamocen.
Vynikající poloha hradního kopce, která umožňovala výhled na významnou obchodní cestu, procházející úpatím Hromové hory, později nazvané Milešovkou, sem přilákala dva potulné loupeživé rytíře podivných jmen. První, vyšší postavy a zachmuřeného obličeje, se jmenoval Paška a druhý, který byl znám především díky svým zlodějským kouskům na severu Čech, byl pojmenován Pole.
Těchto dvou samozvaných pánů se svého času bál celý kraj a zvláště obchodníci velice neradi používali cestu pod Ostrým. Jako památka na doby dávno uplynulé nám dodnes zbylo místní pojmenování Paškapole, které naleznete na všech mapách.
Až do těchto míst Českého středohoří zavítáte, vzpomeňte si na dva loupeživé rytíře a navštivte pozůstatky dávno sesutého hradu. Odmění vás nejen pěkným výhledem na okolní kopce, ale možná i poklady, které si zde kdysi dávno zakopali Paška a Pole....